Érintésvédelmi felülvizsgálat, Érintésvédelem - Érintés-villám-védelem.hu

Érintésvédelem

A vizsgálat elvégzését az üzemeltetők részére a 22/2005. (XII. 21.) FMM rendelet (a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról) írja elő a következő gyakorisággal:

 1. „5/A. § A kisfeszültségű erősáramú villamos berendezés közvetett érintés elleni védelmének (érintésvédelem) ellenőrző felülvizsgálatáról és időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról a munkáltató - a 4-5. §-ban foglaltaktól eltérően - a berendezés szerelői ellenőrzésének, illetve szabványossági felülvizsgálatának keretében gondoskodik.
 2. Az ellenőrző felülvizsgálatot az üzemeltetés megkezdését megelőzően, valamint az érintésvédelem bővítése, átalakítása és javítása után a szerelés befejező műveleteként kell elvégezni szabványossági felülvizsgálattal.
 3. Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:
  1. áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel;
  2. kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel;
  3. a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet alkalmazási körébe tartozó villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel;
  4. egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.”
Ez a rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.